หน้ากากผ้า

ผ้าฝ้ายมัสสิน

เหมาะกับการทำหน้ากากผ้าอย่างไร??

หน้ากากผ้า

ผ้าฝ้ายมัสลิน คือ ผ้าทอด้วยความประณีต ที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถระบายอากาศได้ดี เป็นผ้าที่มีความบริสุทธิ์ เรียบง่าย และอ่อนโยน น้ำหนักเบา ทำให้อากาศไหลเวียนได้ ทำให้ไม่ร้อนเกินไปเมื่อนำมาทำหน้ากากผ้าเพื่อสวมป้องกันไวรัสโควิด-19 คุณสมบัติของผ้าฝ้ายมัสลิน

1. ผ้าฝ้ายมัสลินกันละอองน้ำได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับผ้าชนิดอื่น
2. เส้นใยกันอนุภาคหรือฝุ่นขนาดเล็กได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่น
3. สามารถซักและนำกลับมาใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง อย่างไรก็ตาม นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังแนะนำว่า เพื่อความสะอาดของหน้ากากผ้าแนะนำให้ซักล้างและตากแห้งทุกวัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งนี้ประชาชนต้องป้องกันตัวเองโดยไม่เอามือไปสัมผัส หน้ากาก ขณะสวมใส่เพื่อไม่ให้เชื้อโรคมาติด ซึ่งอาจจะเข้าสู่จมูกหรือปากได้และล้างมือบ่อยๆ 
 
ขอขอบคุณ 
 
ข้อมูล :กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์