การเปลี่ยนคืนสินค้า

ทางร้าน Lady and the trim ยินดีบริการลุูกค้าทุกท่าน และรับเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ (ยกเว้นสินค้าหมวดลดราคา/ชุดชั้นใน) โดยนับจากวันที่ได้รับสินค้าถึงวันที่ส่งสินค้าคืน โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

เงื่อนไขการคืนสินค้า

1. ได้รับสินค้าผิดสี/รุ่น หรือขนาด
2. ได้รับสินค้าที่ชำรุดเสียหาย
*ลูกค้าสามารถขอคืนสินค้าหรือแจ้งขอรับเป็นสินค้าชิ้นใหม่ได้ โดยทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งไป-กลับ*

ขั้นตอนการคืนสินค้า

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่สั่งซื้อ
เว็ปไซต์ : E-mail : ladyandthetrim@gmail.com

  • Mobile App : Ladyandthetrim
  • Facebook : inbox/ส่งข้อความ ทาง FB.com/ladyandthetrim
  • Line ID : @ladyandthetrim
  • โทรศัพท์ : 061-149 6654

2. จัดส่งสินค้ากลับมาภายใน 7 วันทำการ ทางไปรษณีย์ไทย หรือ Kerry express ตามที่อยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้ง
3. ทางร้าน จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมดที่เกิดขึ้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

(ยกเว้นสินค้าลดราคา/ชุดชั้นใน/ชุดกระชับสัดส่วน)
1. ขนาดไม่พอดี
2. ใส่ไม่สวย ใส่ไม่เหมาะกับตัวเอง
3. สินค้าและถุงต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ซัก/รีด หรือตัดป้าย
*ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งไป-กลับ*

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่สั่งซื้อ

  • เว็ปไซต์ :e-mail : ladyandthetrim@gmail.com
  • Mobile App : Ladyandthetrim
  • Facebook : inbox/ส่งข้อความ ทาง FB.com/ladyandthetrim
  • Line ID : @ladyandthetrim
  • โทรศัพท์ : 061-149 6654

2. จัดส่งสินค้ากลับมาภายใน 7 วันทำการ ทางไปรษณีย์ไทย หรือ Kerry express ตามที่อยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้ง
3. สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นแบบเดิมหรือแบบใหม่ก็ได้ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งเอง
    ค่าบริการเปลี่ยนสินค้า สำหรับเป็นค่าจัดส่งสินค้ากลับให้ลูกค้า : 60 บาท 

หมายเหตุ:
ทางร้านขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า และรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่ทางร้านกำหนดเท่านั้น